A mitochondria-targeting ROS-activated nanoprodrug for self-augmented antitumor oxidation therapy

  • Impact factors: 10.8
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Zishan Zeng, Yong Luo, Xiaoyu Xu, Ting Shan, Meixu Chen, Zeqian Huang, Yanjuan Huang, Chunshun Zhao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.06.004
  • Date:2023-06-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation