A Subset of Breg Cells, B10 Cells, Contribute to the Development of Radiation-induced Pulmonary Fibrosis

  • Impact factors: 8.013
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS
  • Author:Xiaoxian Pan, Caihong Wang, Yuping Zhan, Jinmei Chen, Zeng Wang, Ruilong Lan, Junying Chen, Weijian Zhang, Chun Chen, Mingwei Zhang, Fei Huang, Jinsheng Hong
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijrobp.2023.03.077
  • Date:2023-04-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation