Adenosine Triphosphate-Responsive Glyconanorods through Self-Assembly of β-Cyclodextrin-Based Glycoconjugates for Targeted and Effective Bacterial Sensing and Killing

  • Impact factors: 6.978
  • Publication: BIOMACROMOLECULES
  • Author:Feihu Bi, Jin Zhang, Rui Xie, Deshui Yu, Hanchen Wei, Yulong Wang, Zan Hua, Xiangming Qi, Bo Huang, Guang Yang
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.biomac.2c01440
  • Date:2023-01-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation