An innovative immunotherapeutic strategy for rheumatoid arthritis: Selectively suppressing angiogenesis and osteoclast differentiation by fully human antibody targeting thymocyte antigen-1

  • Impact factors: 4.145
  • Publication: EXPERIMENTAL CELL RESEARCH
  • Author:Xuanxuan Hu, Meiqi Li, Yu Zhang, Kanru Sang, Yejun Zhang, Wulan Li, Bo Liu, Leyu Wan, Bang Du, Jinheng Qian, Fanxi Meng, Yanneng Fu, Meijuan Dai, Guohui Gao, Hui Ye
  • DOI citation-doi:10.1016/j.yexcr.2023.113490
  • Date:2023-01-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation