CircHOMER1 inhibits porcine adipogenesis via the miR-23b/SIRT1 axis

  • Impact factors: 5.834
  • Publication: FASEB JOURNAL
  • Author:Meng Li, Jiao Li, Mengting Ji, Jiaqi An, Tianzhi Zhao, Yang Yang, Chunbo Cai, Pengfei Gao, Guoqing Cao, Xiaohong Guo, Bugao Li
  • DOI citation-doi:10.1096/fj.202202048RR
  • Date:2023-02-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation