Cornus officinalis with high pressure wine steaming enhanced anti-hepatic fibrosis: Possible through SIRT3-AMPK axis

  • Impact factors: 8.8
  • Publication: Journal of Pharmaceutical Analysis
  • Author:Xin Han, Yan Ning, Xinyue Dou, Yiwen Wang, Qiyuan Shan, Kao Shi, Zeping Wang, Chuan Ding, Min Hao, Kuilong Wang, Mengyun Peng, Haodan Kuang, Qiao Yang, Xianan Sang, Gang Cao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jpha.2023.12.017
  • Date:2023-12-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation