Ginkgo Biflavones Cause p53 Wild-Type Dependent Cell Death in a Transcription-Independent Manner of p53

  • Impact factors: 4.803
  • Publication: JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
  • Author:Siyu Zhang, Yujie Sun, Fengli Yao, Hongju Li, Yacong Yang, Xionghao Li, Zhongyue Bai, Yu Hu, Peng Wang, Ximing Xu
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jnatprod.2c00959
  • Date:2023-01-26

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation