Ginsenoside Rg3 enriches SCFA-producing commensal bacteria to confer protection against enteric viral infection via the cGAS-STING-type I IFN axis

  • Impact factors: 11
  • Publication: ISME Journal
  • Author:Wang Gan, Liu Jingtianyi, Zhang Yanan, Xie Jinyan, Chen Shuxian, Shi Yuhua, Shi Fushan, Zhu Shu Jeffrey
  • DOI citation-doi:10.1038/s41396-023-01541-7
  • Date:2023-11-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation