Inhibition of the MLCK/MLC2 pathway protects against intestinal heat stroke-induced injury in rats

  • Impact factors: 2.7
  • Publication: JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY
  • Author:Liwen Du,Leilei Zhu,Xiaozhen Lu,Yuezhou Yu,Peng Liu,Jianneng Pan
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jtherbio.2023.103655
  • Date:2023-07-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation