Inhibition of USP10 induces myeloma cell apoptosis by promoting cyclin D3 degradation

  • Impact factors: 7.169
  • Publication: ACTA PHARMACOLOGICA SINICA
  • Author:Xu Yu-jia, Zeng Kun, Ren Ying, Mao Chen-yu, Ye Ying-hui, Zhu Xiao-ting, Sun Zi-ying, Cao Bi-yin, Zhang Zu-bin, Xu Guo-qiang, Huang Zhen-qian, Mao Xin-liang
  • DOI citation-doi:10.1038/s41401-023-01083-w
  • Date:2023-04-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation