Integration of MyD88 inhibitor into mesoporous cerium oxide nanozymes-based targeted delivery platform for enhancing treatment of ulcerative colitis

  • Impact factors: 10.8
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Hongbing Liu, Muse Ji, Yuti Bi, Peifu Xiao, Jiansong Zhao, Jingxin Gou, Tian Yin, Haibing He, Huaiwei Ding, Xing Tang, Yu Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.08.015
  • Date:2023-08-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation