Lactoferrin ameliorated obesity-induced endothelial dysfunction by inhibiting the Tak1/IL-18/eNOS pathway between PVAT and vascular endothelium

  • Impact factors: 7.4
  • Publication: FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
  • Author:Cailong Chen, Yilin Yan, Yunxuan Wu, Menglan Lu, Yifei Xing, Yujie Bai, Haodong Zhao, Li Ding, Ying Wu, Jiaying Xu, Liqiang Qin, Haitao Lv, Zheng Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.freeradbiomed.2023.12.036
  • Date:2023-12-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation