Nanovesicles loaded with a TGF-β receptor 1 inhibitor overcome immune resistance to potentiate cancer immunotherapy

  • Impact factors: 16.6
  • Publication: Nature Communications
  • Author:Zhou Mengxue, Wang Jiaxin, Pan Jiaxing, Wang Hui, Huang Lujia, Hou Bo, Lai Yi, Wang Fengyang, Guan Qingxiang, Wang Feng, Xu Zhiai, Yu Haijun
  • DOI citation-doi:10.1038/s41467-023-39035-x
  • Date:2023-06-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation