Narciclasine induces colon carcinoma cell apoptosis by inhibiting the IL-17A/Act1/TRAF6/NF-κB signaling pathway

  • Impact factors: 7.243
  • Publication: Genes & Diseases
  • Author:Huiming Deng, Qiang Liu, Siman Yu, Lifan Zhong, Lianfang Gan, Huiquan Gu, Qianru Wang, Ruxin Cheng, Yong Liu, Li Liu, Ling Huang, Ronghua Xu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.gendis.2023.03.014
  • Date:2023-04-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation