Oncogenic Role of the NFATC2/NEDD4/FBP1 Axis in Cholangiocarcinoma

  • Impact factors: 5
  • Publication: LABORATORY INVESTIGATION
  • Author:Wei Zhao, Jing Zhao, Kun Li, Yanjiao Hu, Dongxia Yang, Bin Tan, Jian Shi
  • DOI citation-doi:10.1016/j.labinv.2023.100193
  • Date:2023-06-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation