Ovalbumin-loaded paramagnetic nano-triangles for enhanced dendritic cell stimulation, T1-MR imaging, and antitumor immunity

  • Impact factors: 10.319
  • Publication: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY
  • Author:Yike Hou, Zhe Tang, Jabeen Farheen, Madiha Saeed, Lijia Luo, Wenzi Ren, Dandan Luo, Asim Mushtaq, Ruibo Zhao, Jian Ge, Zhangsen Yu, Yao Li, M. Zubair Iqbal, Xiangdong Kong
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jmst.2022.11.024
  • Date:2023-01-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation