Qinlian hongqu decoction ameliorates hyperlipidemia via the IRE1-α/IKKB-β/NF-κb signaling pathway: Network pharmacology and experimental validation

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yong Zhang,Zhiqing Guo,Jin Wang,Yuanyuan Yue,Yang Yang,Yueqiang Wen,Yaqi Luo,Xiaobo Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116856
  • Date:2023-07-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation