Quercetin alleviates nanoparticles induced osteolysis via deactivating pyroptosis

  • Impact factors: 7.59
  • Publication: Biomaterials Science
  • Author:Yu Cheng, Zhijian Zhao, Sheng Zhang, Yanglin Wu, Zhou Han, Lijun Li, Yun Teng, Jun Lin, Naicheng Liu, Shuangjian He, Huilin Yang
  • DOI citation-doi:10.1039/D3BM00060E
  • Date:2023-04-26

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation