The egg ribonuclease SjCP1412 accelerates liver fibrosis caused by Schistosoma japonicum infection involving damage associated molecular patterns (DAMPs)

  • Impact factors: 2.4
  • Publication: PARASITOLOGY
  • Author:Qi-Feng Li, Yi-Xin Li, Ying-Ying Yang, Pan-Pan Dong, Cong-Jin Mei, Ju-Lu Lu, Jian-Feng Zhang, Hai-Yong Hua, Chun-Rong Xiong, Chuan-Xin Yu, Li-Jun Song, Kun Yang
  • DOI citation-doi:10.1017/S0031182023001361
  • Date:2023-12-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation