TSPO exacerbates acute cerebral ischemia/reperfusion injury by inducing autophagy dysfunction

  • Impact factors: 5.3
  • Publication: EXPERIMENTAL NEUROLOGY
  • Author:Yusufu Mahemuti, Kaheerman Kadeer, Riqing Su, Abudureheman Abula, Yirizhati Aili, Aierpati Maimaiti, Subinuer Abulaiti, Maimaitiyasheng Maimaitituerxun, Tong Miao, Shihao Jiang, Aximujiang Axier, Maimaitili Aisha, Yongxin Wang, Xiaojiang Cheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.expneurol.2023.114542
  • Date:2023-09-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation