6-Gingerol attenuates arsenic trioxide-induced liver injury by inhibiting pyroptosis and ROS-NLRP3 inflammatory signaling pathway: Based on network pharmacology analysis and experiment verification

  • Impact factors: 5.223
  • Publication: Journal of Functional Foods
  • Author:Yongchao Wu, Xiaoqi Sun, Haoying Li, Xi Chu, Yucong Xue, Jiaying Qi, Qingzhong Jia, Xue Han, Li Chu, Shengjiang Guan, Xiangting Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jff.2023.105551
  • Date:2023-04-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation