Aa-Z2 triggers ROS-induced apoptosis of osteosarcoma by targeting PDK-1

  • Impact factors: 8.44
  • Publication: Journal of Translational Medicine
  • Author:Liu Yixin, She Wenyan, Li Yi, Wang Miao, Liu Yin, Ning Biao, Xu Tianzi, Huang Tianhe, Wei Yongchang
  • DOI citation-doi:10.1186/s12967-022-03862-1
  • Date:2023-01-07

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation