Advanced multilayer composite dressing with co-delivery of gelsevirine and silk fibroin for burn wound healing

  • Impact factors: 11.322
  • Publication: COMPOSITES PART B-ENGINEERING
  • Author:Xiaochen Sun, Yi Zhang, Jin Cui, Chenxi Zhang, Chunlei Xing, Huihui Bian, Juan Lv, Dagui Chen, Lan Xiao, Jiacan Su, Yuanyuan Liu, Li Su
  • DOI citation-doi:10.1016/j.compositesb.2023.110549
  • Date:2023-01-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation