Astrocyte-derived Exosomal lncRNA 4933431K23Rik Modulate Microglial Phenotype and Improve Post-traumatic Recovery via SMAD7 Regulation

  • Impact factors: 12.91
  • Publication: MOLECULAR THERAPY
  • Author:Xuejun He, Yimin Huang, Yuan Liu, Xincheng Zhang, Quanji Wang, Yanchao Liu, Xiaopeng Ma, Xiaobing Long, Yang Ruan, Hongxia Lei, Chao Gan, Xiaochuan Wang, Xin Zou, Bo Xiong, Kai Shu, Ting Lei, Huaqiu Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ymthe.2023.01.031
  • Date:2023-02-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation