Autophagy-amplifying nanoparticles evoke immunogenic cell death combined with anti-PD-1/PD-L1 for residual tumors immunotherapy after RFA

  • Impact factors: 10.2
  • Publication: JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
  • Author:Zhang Shushan, Huang Yongquan, Pi Songying, Chen Hui, Ye Feile, Wu Chaoqun, Li Liujun, Ye Qing, Lin Yuhong, Su Zhongzhen
  • DOI citation-doi:10.1186/s12951-023-02067-y
  • Date:2023-10-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation