Brachyury positively regulates extracellular matrix synthesis via directly promoting aggrecan transcription in nucleus pulposus

  • Impact factors: 5.834
  • Publication: FASEB JOURNAL
  • Author:Yinghui Wu, Yanzhang Xia, Caichun Yue, Tianwen Xin, Qiang Wang, Hong Zhang, Cong Shen, Minghong Shen, Yao Gu, Jun Shen
  • DOI citation-doi:10.1096/fj.202201622RR
  • Date:2023-05-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation