Camellia oleifera seeds cake: Polyphenol profile and in vitro antioxidant activities as determined by different harvest periods

  • Impact factors: 5.2
  • Publication: Food Bioscience
  • Author:Yujie Xie, Yu Wang, Jianhua Xie, Qiang Yu, Hanyu Lu, Jiahui Zhong, Yi Chen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.fbio.2023.103081
  • Date:2023-08-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation