circRNA3669 promotes goat endometrial epithelial cells proliferation via miR-26a/RCN2 to activate PI3K/AKT-mTOR and MAPK pathways1

  • Impact factors: 4.384
  • Publication: Journal of Integrative Agriculture
  • Author:Xiao-rui LIU, Jiuzeng CUI, Meng-yao WEI, Xiao-fei WANG, Yue-xia LIU, Zhong-shi ZHU, Zhou Min, Gui BA, Lang-da SUO, Yu-xuan SONG, Lei ZhANG
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jia.2023.05.029
  • Date:2023-05-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation