CircRRAS2 promotes myogenic differentiation of bovine MuSCs and is a novel regulatory molecule of muscle development

  • Impact factors: 2.141
  • Publication: ANIMAL BIOTECHNOLOGY
  • Author:Qiang An, Rui-Men Zhang, Yao Wei, Yong-Wang Zhang, Le-Yi Wang, Shi-Nan Ma, Er-Kang Zhang, Chao-Xia Zou, Su-Fang Yang, De-Shun Shi, Ying-Ming Wei, Yan-Fei Deng
  • DOI citation-doi:10.1080/10495398.2023.2196311
  • Date:2023-04-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation