Constraint-induced movement therapy alleviates motor impairment by inhibiting the accumulation of neutrophil extracellular traps in ischemic cortex

  • Impact factors: 7.046
  • Publication: NEUROBIOLOGY OF DISEASE
  • Author:Congqin Li, Jian Hu, Ying Xing, Jing Han, Anjing Zhang, Yuqian Zhang, Yan Hua, Zhanzhuang Tian, Yulong Bai
  • DOI citation-doi:10.1016/j.nbd.2023.106064
  • Date:2023-03-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation