Disease-specific corona mediated co-delivery of MTX and siRNA-TNFα by a polypeptide nanoplatform with antigen-scavenging functions in psoriasis

  • Impact factors: 10.8
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Xiaofei Xin, Yong Zhou, Yifu Lyu, Ying Zhu, Di Wu, Jingjing Li, Chao Qin, Lifang Yin
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.10.035
  • Date:2023-11-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation