Du Huo Ji Sheng Tang inhibits Notch1 signaling and subsequent NLRP3 activation to alleviate cartilage degradation in KOA mice

  • Impact factors: 4.9
  • Publication: Chinese Medicine
  • Author:Chen Wen-jin, Zhuang Yin, Peng Wei, Cui Wei, Zhang Shu-jun, Wang Jian-wei
  • DOI citation-doi:10.1186/s13020-023-00784-y
  • Date:2023-06-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation