Dual mRNA co-delivery for in situ generation of phagocytosis-enhanced CAR macrophages augments hepatocellular carcinoma immunotherapy

  • Impact factors: 10.8
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Zhenmei Yang,Ying Liu,Kun Zhao,Weiqiang Jing,Lin Gao,Xianghui Dong,Yan Wang,Maosen Han,Chongdeng Shi,Chunwei Tang,Peng Sun,Rui Zhang,Zhipeng Fu,Jing Zhang,Danqing Zhu,Chen Chen,Xinyi Jiang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.07.021
  • Date:2023-07-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation