Elevation of H3K27me3 level contributes to the radioresistance of nasopharyngeal carcinoma by inhibiting OAS1 expression

  • Impact factors: 5.5
  • Publication: AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY
  • Author:Yuchuan Zhou, Yuqi Xiao, Hongxia Liu, Qianping Chen, Lin Zhu, Liang Zeng, Xinglong Liu, Yan Pan, Jianghong Zhang, Jiamei Fu, Chunlin Shao
  • DOI citation-doi:10.1152/ajpcell.00358.2023
  • Date:2023-11-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation