Exogenous Nucleotides Ameliorate Ageing-Related Intestinal Inflammation in Senescence-Accelerated Mouse Prone-8 (SAMP8) Mice

  • Impact factors: 6.706
  • Publication: Nutrients
  • Author:Mei You, Rui Liu, Chan Wei, Xiujuan Wang, Xiaochen Yu, Zhen Li, Ruixue Mao, Jiani Hu, Na Zhu, Xinran Liu, Rui Fan, Yong Li, Meihong Xu
  • DOI citation-doi:10.3390/nu15112533
  • Date:2023-05-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation