Exosome Derived from Human Umbilical Cord Mesenchymal Cell Exerts Immunomodulatory Effects on B Cells from SLE Patients

  • Impact factors: 4.493
  • Publication: Journal of Immunology Research
  • Author:Ying Zhao, Wenbin Song, Zilin Yuan, Min Li, Gang Wang, Liping Wang, Yueping Liu, Bo Diao
  • DOI citation-doi:10.1155/2023/3177584
  • Date:2023-05-12

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation