FGF1 ameliorates obesity-associated hepatic steatosis by reversing IGFBP2 hypermethylation

  • Impact factors: 5.834
  • Publication: FASEB JOURNAL
  • Author:Jie Wang, Feng Zhang, Weiwei Yang, Dandan Gao, Linglong Yang, Chenhua Yu, Chengshui Chen, Xiaokun Li, Jin-San Zhang
  • DOI citation-doi:10.1096/fj.202201950R
  • Date:2023-03-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation