Ginsenoside Rh3 induces pyroptosis and ferroptosis through the Stat3/p53/NRF2 axis in colorectal cancer cells

  • Impact factors: 3.511
  • Publication: ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA
  • Author:Yingchao Wu, Dajin Pi, Shuyao Zhou, Zhongjia Yi, Yangyang Dong, Wuhong Wang, Huan Ye, Yiliu Chen, Qian Zuo, Mingzi Ouyang
  • DOI citation-doi:10.3724/abbs.2023068
  • Date:2023-04-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation