Glycyrrhetinic Acid Mitigates Radiation-Induced Pulmonary Fibrosis via Inhibiting the Secretion of TGF-β1 by Treg Cells

  • Impact factors: 7
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS
  • Author:Jinmei Chen, Caihong Wang, Xiaoxian Pan, Yuping Zhan, Weitong Zhou, Shaoli Peng, Chun Chen, Mingwei Zhang, Ruilong Lan, Jiandong Wu, Fei Huang, Jinsheng Hong
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijrobp.2023.08.005
  • Date:2023-08-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation