Gut microbial GABAergic signaling improves stress-associated innate immunity to respiratory viral infection

  • Impact factors: 10.7
  • Publication: Journal of Advanced Research
  • Author:Yanan Gao, Zihao Liang, Bingyong Mao, Xudong Zheng, Jinjun Shan, Cuiyuan Jin, Shijia Liu, Narasaiah Kolliputi, Yugen Chen, Feng Xu, Liyun Shi
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jare.2023.06.008
  • Date:2023-06-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation