Hepatocyte CHRNA4 mediates the MASH-promotive effects of immune cell-produced acetylcholine and smoking exposure in mice and humans

  • Impact factors: 29
  • Publication: Cell Metabolism
  • Author:Chuyue Pan, Jun Liu, Yingsheng Gao, Maohui Yang, Haiyang Hu, Chang Liu, Minyi Qian, Hai-Yang Yuan, Song Yang, Ming-Hua Zheng, Lirui Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.cmet.2023.10.018
  • Date:2023-12-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation