hIMB1636-MMAE, a Novel TROP2-Targeting Antibody-Drug Conjugate Exerting Potent Antitumor Efficacy in Pancreatic Cancer

  • Impact factors: 7.3
  • Publication: JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  • Author:Li-ping Sun, Wei-qi Bai, Dan-dan Zhou, Xiao-fan Wu, Lan-wen Zhang, A-long Cui, Zi-hui Xie, Rui-juan Gao, Yong-su Zhen, Zhuo-Rong Li, Qing-fang Miao
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jmedchem.3c01210
  • Date:2023-10-26

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation