IL-37 alleviates intervertebral disc degeneration via the IL-1R8/NF-κB pathway

  • Impact factors: 7.507
  • Publication: OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE
  • Author:Sunlong Li, Xiangxiang Pan, Yuhao Wu, Yiting Tu, Weijun Hong, Jiaping Ren, Jiansen Miao, Tengjie Wang, Weiyi Xia, Jiajie Lu, Jiaoxiang Chen, Xuqi Hu, Yan Lin, Xiaolei Zhang, Xiangyang Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.joca.2023.01.006
  • Date:2023-01-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation