ILC2 regulates hyperoxia-induced lung injury via an enhanced Th17 cell response in the BPD mouse model

  • Impact factors: 3.32
  • Publication: BMC Pulmonary Medicine
  • Author:Zhu Yue, Mi Lanlan, Lu Hongyan, Ju Huimin, Hao Xiaobo, Xu Suqing
  • DOI citation-doi:10.1186/s12890-023-02474-9
  • Date:2023-05-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation