LncNFYB promotes the proliferation of rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes via LncNFYB/ANXA2/ERK1/2 axis

  • Impact factors: 4.8
  • Publication: JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
  • Author:Shibai Xiao, Qingqing Ouyang, Yi Feng, Xiaoxi Lu, Yipeng Han, Hao Ren, Qin Huang, Jinjun Zhao, Changhong Xiao, Min Yang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jbc.2023.105591
  • Date:2023-12-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation