Luteolin overcomes acquired resistance to osimertinib in non-small cell lung cancer cells by targeting the HGF-MET-Akt pathway

  • Impact factors: 5.3
  • Publication: American Journal of Cancer Research
  • Author:Guodong Huang, Xinning Liu, Ting Jiang, Yufeng Cao, Mingyu Sang, Xiaomeng Song, Baochen Zhou, Honglin Qu, Houhao Cai, Daijun Xing, Yuecheng Mao, Gaoyang Lin, Xiantao Liu, Xin Zheng
  • DOI citation-doi:PMID:37818074
  • Date:2023-09-15

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation