METTL1/WDR4-mediated tRNA m7G modification and mRNA translation control promote oncogenesis and doxorubicin resistance

  • Impact factors: 8.756
  • Publication: ONCOGENE
  • Author:Wang Zhaoyu, Yu Peng, Zou Yutong, Ma Jieyi, Han Hui, Wei Wei, Yang Chunlong, Zheng Siyi, Guo Siyao, Wang Juan, Liu Lianlian, Lin Shuibin
  • DOI citation-doi:10.1038/s41388-023-02695-6
  • Date:2023-04-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation