Novel Antioxidant Peptides Derived from Feather Keratin Alleviate H2O2-Induced Oxidative Damage in HepG2 Cells via Keap1/Nrf2 Pathway

  • Impact factors: 6.1
  • Publication: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
  • Author:Xiao-Dong Pei, Yi-Ning He, Qing-Ling Wu, Yan-Mei Zhang, Fan Li, Dao-Quan Jiao, Xiao-Ling Liu, Cheng-Hua Wang
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jafc.3c05088
  • Date:2023-12-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation