Peach gum polysaccharides promotes epithelial proliferation to attenuate ulcerative colitis by PI3K/AKT pathway

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: Journal of Functional Foods
  • Author:Xiaobo Lin,Mengyao Lan,Cong Xu,Wei Pan,Chengda Zhang,Feng Li,Weida Xuan,Minhua Chen,Hu Wang,Mincong Huang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jff.2023.105662
  • Date:2023-07-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation