Porous Silicon Nanocarriers Boost the Immunomodulation of Mitochondria-Targeted Bovine Serum Albumins on Macrophage Polarization

  • Impact factors: 18.027
  • Publication: ACS Nano
  • Author:Jialiang Li, Jiqiang Fan, Yan Gao, Shuodan Huang, Di Huang, Jiachen Li, Xiaoyu Wang, Hélder A. Santos, Pingping Shen, Bing Xia
  • DOI citation-doi:10.1021/acsnano.2c07439
  • Date:2023-01-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation